DRILL® BUSINESS SERVICES  G R O U P
CZEN 
DRILL

DRILL® B.S., spol. s r.o.
DRILL® B.S., spol. s r.o. je personálno-poradenská spoločnosť poskytujúca široké portfólio produktov a služieb v oblasti ľudských zdrojov, najmä executive search, recruitment, testovanie a preverovanie kandidátov, realizácie assesment/development centier, ďalej outsourcing podporných a obslužných útvarov, služby v oblasti vzdelávania a profesijného rozvoja, psychologické testovanie, konzultačné služby.
DRILL® sa špecializuje na pozície vyššieho a stredného managementu a na obtiažne a úzko špecializované pozície s malým počtom vhodných kandidátov na trhu.
PRO-TEMP

Pro-Temp® Plus spol. s r.o.
Pro-Temp® Plus spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou DRILL®.
Pro-Temp® Plus je pracovná agentúra a personálno-konzultačná spoločnosť zabezpečujúca sprostredkovanie dočasných i stálych zamestnaní a brigád. Svojim zákazníkom poskytuje kvalitné služby v oblasti dočasného prideľovania pracovníkov i náboru zamestnancov na nižšie a stredné pracovné pozície.
QuickSource

QuickSource® spol. s r.o.
QuickSource® je pracovná agentúra a personálno-konzultačná spoločnosť zabezpečujúca sprostredkovanie dočasných i stálych zamestnaní a brigád. Svojim zákazníkom poskytuje kvalitné služby v oblasti dočasného prideľovania pracovníkov i náboru zamestnancov na nižšie a stredné pracovné pozície.
QuickSource® vznikla vyčlenením IT divízie poskytujúcou contracting a bodyshop s cieľom poskytnúť zákazníkom lepší, individuálny prístup, špecifické riešenia i odbornosť.
© 2018 DRILL® B.S., spol. s r.o.